Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Klinik Çalişmalar

UCB'nin hastalıkları anlama, önleme ve tedavi etme arayışında ve yeni ilaçların geliştirilmesinde sağlıklı gönüllüleri ve hastaları içeren klinik çalışmalar önemli bir rol oynamaktadır.

Web sitesinin bu bölümünü klinik çalışmalarla ilgili daha fazla bilgi almak, sizinle ilgili olabilecek klinik çalışmaları aramak ve UCB'nin klinik çalışma sonuçlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak için kullanabilirsiniz.