Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalarının çoğu elli yaşın üzerindedir. Beş vakadan birisi kırk yaşın altındaki kişilerde ortaya çıksa da, Parkinson hastalığı tanısı konma olasılığı yaşla birlikte artar.

Parkinson hastalığının altta yatan nedeni, dopamin olarak bilinen kimyasal maddedeki azalmadır. Dopamin motor fonksiyon hareketlerini, dengeyi ve yürümeyi düzenleyen sinir hücreleri arasında sinyal iletimini sağlayan beyinde bulunan bir kimyasal olan  nörotransmiterdir.

Parkinson hastalığının tedavisi

Şu anda Parkinson hastalığının kesin tedavisi bulunmamaktadır. Bunun yerine, tedavide aşağıdaki önemli semptomların giderilmesine odaklanılmaktadır:

Tremor: kontrol edilemeyen bir titreme veya sarsıntı
Rijidite: kaslardaki anormal bir sertlik
Bradikinezi: hareketlerde ve reflekslerde aşırı yavaşlık
Postüral instabilite: Dengeli veya stabil konumda kalamama.

Parkinson hastası olan kişiler yorgunluk, depresyon, denge ve el yazısı yazmada zorluk gibi diğer problemlerle de karşı karşıya kalırlar. Konuşmalarında ve yüz ifadelerinde de değişiklikler olabilir. Bazı kişiler yemek yemede ve yutmakta güçlük çekerler.

Referanslar

  1. Parkinson's Disease Foundation. Parkinson's disease Q&A: a guide for patients. 5th ed.Available at: http://www.pdf.org/pdf/PDF_QA_07_Final.pdf
  2. Http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ parkinsonsdisease.html
  3. Http://nihseniorhealth.gov/parkinsonsdisease/ whatisparkinsonsdisease/01.html