Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Faz IV

Faz IV çalışmalar yeni ilaca ruhsat verildikten sonra yapılır. Bu çalışmalarda yeni ilaç sonuçların çok daha büyük bir katılımcı grubu kullanılarak geliştirilmesine olanak veren normal bir sağlık hizmeti ortamında reçete edilir.

Faz IV çalışmalar yeni ilacın geliştirilmesi için yeni kullanımlara, aynı rahatsızlık için diğer tedavilerle karşılaştırma yapılmasına ve yeni bir ilacın çeşitlilik kapsamı daha geniş olan hasta tiplerinde klinik etkililiğinin belirlenmesine olanak verirler. Güvenlilik, faz IV çalışmaların varsa daha nadir görülen yan etkilerin saptanabilmesi için birkaç bin hastanın incelenmesini içeren önemli bir bölümüdür.