Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

İmmünoloji

İmmünoloji, vücudun hastalıklara karşı doğal savunma mekanizmasını ve vücudun antijenlere yanıtını inceleyen bilim dalıdır. Antijenler toksinleri ve zehirli maddeleri, bakterileri ve yabancı kan hücrelerini içerir ve vücutta antijenlerin varlığı bir immün yanıtı, genellikle antikor üretimini tetikler.

Enflamasyon ve enflamatuar hastalıklar alerjiler veya otoimmün hastalık gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir; fakat bütün durumlarda ortak faktör enflamasyonun immün sistemin hücrelerinin uygun olmayan aktivasyonundan kaynaklanmasıdır. Daha fazla bilgi, solunum bozukluklarına da yol açabilen alerjiler bölümünde bulunabilir. En şiddetli alerjik reaksiyon anafilaksidir.

Otoimmün hastalıklar vücudun kendi immün sisteminin vücudu tanımadığı, anormal bir immün saldırıda bulunduğu, genellikle dokulara, örneğin romatoid artritte eklemlere ve Crohn hastalığında gastrointestinal kanal duvarına hasar vererek ciddi sonuçlara yol açar. Genellikle SLE olarak adlandırılan sistemik lupus eritematosus otoimmün hastalıklara bir örnektir.

Sindirim kanalının, ağızdan mideye inen bölümü olan özofagusun (yemek borusunun) enflamasyonu sindirim bozukluklarına ve bir tür enflamatuar bağırsak hastalığı olan ülseratif kolite neden olabilir.

Hastalıkların nasıl geliştiğini ve mevcut tedavileri anlamak, sağlıklı kalma yolunda önemli adımlardır.

UCB tedavi alanları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen UCB Global web sayfasını ziyaret ediniz. İlgili linke, Linkler sayfamızdan ulaşabilirsiniz.