Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Faz I

Faz I çalışmalar temelde yeni bir ilacın insanlarda nasıl etki ettiğini belirler, doz aralığını öngörmeye yardımcı olur ve elli ila yüz sağlıklı gönüllüyü içerir. Faz I çalışmalar kısa sürer ve gönüllüler çalışmanın yürütüldüğü araştırma merkezinde yakından takip edilir. Faz I çalışmaların temel hedefi test edilen bir ilacın insan vücudunda nasıl bir etki yaptığını, ilaca insan vücudundaki salımından sonra ne olduğunu ve insan vücudunun ilaca nasıl reaksiyon gösterdiğini değerlendirmektir.

Faz I çalışmaların hedefi şudur:

  • ilacın güvenliliğini değerlendirmek,
  • ilacın yan etkilerini belirlemek,
  • ilacın nasıl uygulanması gerektiğini belirlemek.