Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Sistemik Lupus Eritematozus

Sistemik lupus eritematozus (SLE) bir otoimmün hastalıktır. İmmün sistemdeki hücreler organlara saldırmaya ve enflamasyona ve hasara katkı sağladığında ortaya çıkar.

Sadece Lupus olarak da adlandırılan sistemik lupus eritematosus başta eklemler, cilt, akciğerlerin veya kalbin etrafındaki membranlar ve böbrekler başta olmak üzere vücudun hemen hemen her bölümünü etkileyebilir.

SLE nadir görülen bir rahatsızlıktır; fakat giderek daha sık görülmeye başlanmıştır. Çoğu vaka kadınlarda ortaya çıkmaktadır.

SLE'nin ilk semptomları - aşırı yorgunluk hissi, şiddetli ağrılar ve genel olarak kötü hissetme - belirgin olmayabilir. Bu nedenle bu rahatsızlığı diğer hastalıklarla karıştırmak kolaydır.

Fakat bazı durumlarda SLE çok ciddi, hatta ölümcül olabilir. SLE hastası olan bazı kişiler ciddi enfeksiyonlar kaparken bazılarında arteriyel hasar oluşur ve kalp krizine, inmeye ve böbrek yetmezliğine neden olur. Fakat, doktorlar SLE hakkında daha fazla bilgi edindikçe bu hastalığı tedavi etmek için daha iyi yollar bulmaktadırlar.

Sistemik Lupusun Tedavi Edilmesi

Sistemik lupus eritematosusun bir tedavisi yoktur; fakat hastaların semptomlarını azaltmak için kullanabileceği birçok ilaç vardır.

Hastalar ağrılarını gidermek için Asetilsalisilikasit ve parasetamol gibi ağrı kesiciler, enflamasyonu azaltmak ve aşırı aktif olan immün sistemlerini baskılamak için steroid tabletleri alabilirler.

Daha güçlü olan başka ilaçlar da enflamasyonu ve immün sistemi baskılar. Bunlar nakledilen organların reddedilmesini önlemek için kullanılan ilaçları, kanser ilaçlarını ve sıtmayı tedavi etmek ve önlemek için kullanılan ilaçları içerir.

Ancak, bu ilaçların hiçbirisi SLE için geliştirilmemiştir. Yeni araştırmalarla immün sistemdeki, SLE'yi tetiklediği düşünülen belirli hücreleri hedef alacak daha iyi ilaçlar aranmaktadır.

Referanslar

1. Ruiz-Irastorza G, Khamashta MA, Castellino G. Hughes GRV. Systemic lupus erythematosus. Lancet 2001; 357:1027-1032

2. Lupus UK at: http://www.uklupus.co.uk/