Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Gizlilik Politikası’nda (“Gizlilik Politikası”) kullanılan aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara gelecektir:

 • "Tanımlama bilgileri (cookies/çerezler)" web tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük çaplı bilgiler anlamına gelmektedir. Tanımlama bilgileri bir web sitesini ziyaret ettiğiniz sırada gördüğünüz bilgileri özelleştirmek amacı ile sizinle ilgili bazı bilgilerin hatırlanması için ve/veya ziyaretiniz hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

 • "Kişisel Veriler" ile Sağlık Meslek Mensubu (“SMM”) olmayan veya SMM olup web sitesine üyelik olmayan ve/veya üyelik sistemi üzerinden oturum açmayan ziyaretçiler için IP adresi, erişim tarihi ve saati, ziyaret süresi ve kullanılan tarayıcı tipi verilerini toplayan tanımlama bilgileri; üye olan ve/veya üyelik sistemi üzerinden oturum açan SMM’ler için adınız-soyadınız, şehir bilginiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, IP adresiniz, unvanınız, mesleğiniz, mesleki deneyiminiz ve eğitim bilgileriniz dâhil özgeçmişiniz, ayrıca tarafımıza ileteceğiniz soru, talep ve şikâyet mesajları kapsamındaki kişisel verileriniz, web sitemizin ilgili bölümlerine erişim için şifreleriniz dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sizi tanımlamak için kullanılabilecek kişisel bilgileriniz ve “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” ile tarafımıza iletebileceğiniz sağlık verileriniz, dernek, vakıf, sendika üyeliği verileriniz gibi veriler kastedilmektedir. Aksi bu Gizlilik Politikası’nda açıkça belirtilmedikçe, Kişisel Veriler ifadesi, Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsayacak şekilde kullanılacaktır.

 • "Üçüncü Şahıslar" bu web sitesinin veya diğer IT sistemlerinin bakımı ve/veya diğer işletme destek servislerinin, değerlendirme veya teknik desteğin sağlanması gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan hizmetler sunan UCB’ye bağlı şirketler ve faaliyetleri çerçevesinde UCB’yi destekleyen üçüncü şahıs yer sağlayıcıları anlamına gelmektedir.

 • "UCB", Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde bulunan UCB Pharma A.Ş. anlamına gelmektedir.

 • "Biz" veya "Bizi/Bize" ifadeleri ile UCB’ye atıfta bulunulmaktadır.

 • "Siz" veya “Sizi/Size” ifadeleri ile bu web sitesinin kullanıcılarına atıfta bulunulmaktadır.

Kişisel verilerinizin gizli tutulması ve güvenliği bizim için önemlidir. UCB olarak veri sorumlusu sıfatıyla, sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda bilgilendirmek isteriz.

Bu Gizlilik Politikası, bu web sitesi aracılığıyla verebileceğiniz bilgilerin toplanması, kullanımı ve açıklanmasına ilişkin online bilgi uygulamalarımızı açıklamaktadır. Bu web sitesini kullanmadan veya Kişisel Veri göndermeden önce bu Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunuzdan emin olunuz. Bu Gizlilik Politikası sadece bu web sitesi ile toplanan verilerin kullanımı ve toplanması için geçerlidir ve UCB tarafından online (çevrimiçi) veya offline (çevrimdışı) olarak toplanan diğer veriler için geçerli değildir.

Web sitemiz üzerinde bulunan ilgili bölümler (İletişim bölümü ve HCP Log-in bölümü) altındaki formlar aracılığı ile kişisel verilerin işlenmesi amaçları ve kapsamları hakkında ilgili bölümlere özel aydınlatma metinleri ayrıca hazırlanmış ve sunulmuştur.  

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedene Dayanarak İşliyoruz?

Web Sitesi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerimizin kişisel verilerini (örneğin IP adresi), kullanıcı verilerini sınıflandırmak ve değerlendirmek, web sitesi analitiği ve iyileştirmeleri için ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile web sitesinin özellik ve fonksiyonlarının nasıl kullanıldığını anlamak üzere, Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işliyoruz.

UCB web sitesi ziyaretçisinin birinci düzey alan adı, IP adresi, erişim tarihi ve saati, ziyaret süresi ve kullanılan tarayıcı tipi verilerini toplayan tanımlama bilgileri kullanır. Bu bilgiler web sunucusu tarafından otomatik olarak girilir ve sadece sistem yönetimi ve sitenin kullanımını değerlendirmek üzere istatistik sunmak için kullanılır.

UCB tanımlama bilgilerini ayrıca sizi web sitesine tanıtmak ve size ek bir güvenlik düzeyi sağlamak amacı ile kullanır. Web sitesine erişim sağlamanızdan ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra UCB bilgisayarınıza, hizmete erişim yetkiniz olduğunu belirten geçici bir tanımlama bilgisi yerleştirir. Bu tanımlama bilgisi geçerli çalışma oturumunuz boyunca dijital bir çalışma alanına girmenize olanak sağlar ve siz dijital çalışma alanındaki oturumunuzu sonlandırıncaya veya web tarayıcınızı kapatıncaya kadar bilgisayarınızda kalır. Tarayıcınız tanımlama bilgilerini kabul etmemek üzere ayarlanmışsa web sitesinde oturum açamazsınız ve/veya web sitesini kullanamazsınız. Bu tanımlama bilgileri geçicidir ve web sitesinin içindeki veya dışındaki işlemlerinizi takip etmek üzere kullanılmamaktadır.

UCB, tanımlama bilgilerini bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenin dışında bu web sitesi ile bağlantılı olarak kullanmamaktadır.

Söz konusu tanımlama bilgilerinden web sitemizin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılması için zorunlu olanlar vasıtasıyla toplanacak ve işlenecek kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla, Kanun madde 5/2 (f) uyarınca meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. Öte yandan zorunlu tanımlama bilgileri dışında kalan tanımlama bilgileri ise Kanun madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

İletişim Bölümü Üzerinden Tarafımıza Soru, Talep ve Şikâyetlerini İleten Kişiler

Web sitemizdeki İletişim Bölümü üzerinden soru, talep ve şikâyetlerinizi iletmek için tarafınızca sunulan Kişisel Veriler UCB tarafından sadece sorunuza, bilgi talebinize veya şikâyetlerinize yanıt vermek ve bunlarla ilgili aksiyon almak ve gerekli takipleri yapmak amacı ile kullanılacaktır. Kişisel verileriniz bu kapsamda Kanun madde 5/2 (f) kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlemenin meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki nedeni ile işlenmektedir. UCB Kişisel Verilerinizi doğrudan pazarlama amaçlı olarak kullanmayacaktır.

Öte yandan İletişim Bölümü üzerinden yan etki bildirimi veya kalite şikâyeti iletmeniz halinde, ileteceğiniz kişisel verileriniz yan etki bildirimlerinin ve gerekli hallerde kalite şikâyetlerinin ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi ve bu kapsamda gerekli takip ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) uyarınca veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle, özel nitelikli kişisel verileriniz ise aynı amaçlarla Kanun madde 6/2 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

Sağlık Meslek Mensupları

Web sitemizin sağlık meslek mensuplarına (“SMM”) özel bölümüne erişilebilmesi için, SMM’lerin web sitemiz üzerinden bir hesap oluşturması ve bu hesap bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapması istenmektedir. Bu çerçevede tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz, web sitemiz üzerinde hesap oluşturmanız, bu hesap aracılığıyla sistemde oturum açabilmeniz ve web sitemizdeki hekimlere yönelik ve özel olarak hazırlanmış içeriklere erişebilmeniz, kişisel verilerin şirketimiz veri tabanlarına kaydedilebilmesi ve tarafınıza e-posta veya diğer yöntemlerle bilgilendirmeler iletilmesi amaçlarıyla kullanılacaktır.

Çalışan Adayları

Web sitemiz üzerinden Kişisel Verilerinizi bir iş başvurusu için göndermeniz halinde Kişisel Verileriniz:

 • işe alım, kadro oluşturma ve atama

 • boş pozisyonlar için personel sağlamak üzere referans ve profil eşleştirme

 • sizi gelecekteki iş fırsatları hakkında bilgilendirme amaçları ile kullanılacaktır.

Siz daha önce silinmesini talep etmediğiniz takdirde, verileriniz personel alım sistemimizde en fazla iki yıl saklanacak ve UCB veya bağlı şirketlerinden birisi tarafından görüşmeye çağrılmanız halinde ise bu süre beş yıla çıkarılacaktır. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde verileriniz işlenerek personel dosyanıza konacaktır.

UCB web sitesindeki ilgili bölümlerde hesap oluşturmak veya iletişim formları üzerinden sorularınızı iletmek için belirli alanları doldurmanız (bazıları zorunlu, bazıları isteğe bağlı) ve/veya hesap oluşturduğunuz kısımlarda bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekebilir. Tarafımızdan istenen herhangi bir Kişisel Veriyi vermemeyi tercih ederseniz hesap oluşturmanız veya bizden sorunuza yanıt almanız mümkün olmayabilir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurt dışında yerleşik grup şirketlerimiz, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız Üçüncü Şahıslar ile paylaşılabilecektir. UCB ayrıca uygulanacak hukukun, mahkeme emirlerinin veya resmi düzenlemelerin gerektirmesi halinde Kişisel Verilerinizi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veya yargı organlarına ifşa etmek zorunda kalabilir.

Ayrıca global bir şirket olarak bilgisayar sistemlerimizin ve alt yapılarımızın yurt dışına bağlı olması sebebi ile ya da yurt dışında mukim olan iş ortakları ile yapılacak iş ve işlemler gereği, söz konusu iş ve işlemle sınırlı olmak kaydı ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması söz konusu olmaktadır

UCB bu çerçevede Kişisel Verilerinizi daha düşük düzeyde koruma sunan ülkelerde bulunan Üçüncü Şahıslara verebilir; ancak UCB Kişisel Verilerinizin gizli tutulması ve bu politikaya ve mevcut kişisel verilerin korunması yasalarına uygun olarak işlem yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır.

Her halükarda, toplanan kişisel verileriniz Türkiye dışındaki ülkelere Kanun 9/1 uyarınca açık rızanız ile aktarılır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kanun madde 11 uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

UCB olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

Mümkün olduğunda sisteme erişim sağlayarak veya bize tr-bilgi@ucb.com.tr adresine e-posta veya UCB Pharma A.Ş., Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresine posta göndererek istediğiniz zaman ücretsiz olarak kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Ticari Unvan

UCB Pharma A.Ş.

Ticaret Sicil No.

272281 - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

MERSIS No.

088300178500019

Adres

Palladium Tower, Barbaros Mah.

Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80 | 34746

Ataşehir, İstanbul / Türkiye

E-posta      : dataprivacyturkey@ucb.com

Site Sorumlusu: Zeynep Erkök