Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Çalışma Sonucu Arama

UCB  kullanımda olan ürünleri ile ilgili olarak tüm uygulanabilir klinik çalışmalara ait sonuçları (Faz I-IV) kamuya açık bir klinik çalışma sonuçları veritabanı olan http://www.clinicaltrials.gov sitesinde yayınlamaktadır.

ClinicalTrials .gov ABD ‘de ve dünya çapında gerçekleştirilen klinik çalışmaları fedaral ve özel olarak destekleyen bir kayıt merkezidir. Bu veritabanı  çalışmanın amacı , hasta alım kriterleri, çalışmanın yürütüldüğü yerler, iletişim bilgileri ve kullanımda olan ürünlere ait temel sonuçlar hakkında bilgiler verir.