Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Epilepsi Temel İstatistikler

Epilepsi, en yaygın ciddi beyin hastalığıdır.¹

Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilemektedir.²

Her yıl dünya çapında 2 milyon yeni epilepsi vakası görüldüğü tahmin edilmektedir ²

Vakaların en az %50’si çocukluk ya da gençlik döneminde başlamaktadır ³

ABD’de, 3 milyonu aşkın epilepsi hastası bulunmaktadır ²

ABD’de, her yıl yaklaşık 200.000 yeni vaka görülmektedir ²

Gelişmiş ülkelerde, epilepsi hastalarında görülen mortalite oranı genel popülasyona kıyasla 2-3 kat daha yüksektir.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Epilepsi

Gelişmekte olan ülkelerde, epilepsi hastalarının %60 ila %90’ı sağlık bakım olanaklarındaki yetersizlikler ve sosyal damgalanma sebebi ile tedavi görmemektedir ³

Gelişmekte olan ülkelerde epilepsi hastalarının tedavi edilmesi halinde, bu hastaların %65 ila %85’ine en eski antiepileptik ilaçlar (AEİ) uygulanmaktadır.1

Tedavinin Başarısı

Epilepsi hastalarının %70 ila %80’i uygun şekilde tedavi edilmeleri halinde normal bir yaşam sürebilir ³

Epilepsi vakalarının yaklaşık %60’ı tek bir AEİ ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir (nöbetsizlik sağlanabilir)

Epilepsi hastalarının %30 ila %40’ı kombinasyon tedavisi görmelerine rağmen nöbet geçirmeye devam etmektedir.