Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Hasta neden bir klinik çalışmaya katılır?

Bir klinik çalışmaya katılmanın birçok yararı vardır:

Read More
  • yüksek nitelikli pratisyenler veya doktorlar tarafından değerlendirilir ve kaliteli sağlık hizmeti alırsınız;
  • henüz kullanıma sunulmamış olan yeni bir ilaçtan yararlanacak ilk kişilerden birisi olabilirsiniz;
  • katılımınız bilim adamlarının ve ilaç şirketlerinin hastalıklarla ilgili bilgilerini artırmalarına ve yeni ilaçlar geliştirmelerine olanak vereceği için toplum için yararlı olur.

Close

Bir klinik çalışmaya katılmanın dezavantajları nelerdir?

Bazı durumlarda gönüllüler veya hastalar aşağıdaki nedenlerden dolayı bir araştırma çalışmasına katılmanın yararlı olmadığını düşünebilir:

Read More
  • tedavinin etkili olmaması;
  • bazı yan etkilerin ortaya çıkmış olması;
  • bu kişilere etkin yeni ilacın yerine plasebo uygulanmış olması.
Close

Kimler bir klinik çalışmaya katılabilir?

Her bir klinik çalışma için çalışmaya kimlerin katılabileceğini ve kimlerin katılamayacağını belirleme amaçlı kesin kılavuzlar bulunmaktadır.

Read More

Bu kılavuzlar dahil etme kriterleri (kişinin çalışmaya katılımına olanak veren faktörler) ve hariç tutma kriterleri (kişinin bir klinik çalışmaya katılımını önleyen faktörler) olarak adlandırılır. Kriterlere örnek olarak yaş, cinsiyet, rahatsızlığın geçmişteki ve mevcut tedavisi, hastalığın evresi ve tipi vb. verilebilir. Dahil etme kriterleri bir tarafa bırakılacak olursa, çalışmaya katılıp katılmayacağınıza karar verecek olan tek kişinin siz olduğunu unutmayın.

Close

Klinik çalışmaya katılan gönüllüler ve hastalar nasıl korunur?

Dünyanın her yerinde sürekli olarak, tek bir advers olayın bile görülmediği yüzlerce klinik çalışma yapılmasına rağmen maalesef kamuya sadece bir şeyler ters gittiğinde klinik çalışmalarla ilgili haberler duyurulmaktadır. Bunun nedeni gönüllüleri ve hastaları korumak için aşağıdakiler gibi birçok önlemin alınmasıdır:

Read More

Kurumsal İnceleme Kurulları (IRB’ler) veya Etik Komiteler (EC’ler)

Klinik çalışmalara katılan gönüllüleri ve hastaları korumak için, çalışmalar başlamadan önce bütün çalışmaların ayrıntıları bağımsız bir etik komite tarafından onaylanmalıdır. Etik komiteler önerilen çalışmaların gerekli etik ve bilimsel standartlara uygun olup olmadığını inceler ve bu konuda tavsiyede bulunur. Komite üyeleri çalışma sponsorundan tamamen bağımsızdır; bu, bu kişilerin çalışmalarda ticari veya başka herhangi bir kazanç sağlamadığı anlamına gelmektedir.

Close

Bir klinik çalışmaya katılmak ücretli midir?

Cevap kesinlikle hayır. Sizden bir çalışmaya katılmak için ödeme yapmanız kesinlikle istenmemelidir. Sizden ödeme yapmanız istenirse bu isteği reddedin.

Read More

Yeni ilaç ya da karşılaştırma ilacı ücretsiz olarak verilir ve çoğu durumda çalışma vizitleri ve ilgili çalışma prosedürleri de ücretsiz olur. Ayrıca, klinik çalışmaya katılımınızla ilgili seyahat, park, vs. masraflar da size geri ödenmelidir.

Close

Bir klinik çalışmaya katılmadan önce nelerin dikkate alınması gerekir?

Bir klinik çalışmaya katılmadan önce devam edip etmeyeceğinize karar vermek için düşünmek istediğiniz bazı konular olabilir. İlk olarak, bunu doktorunuzla, ailenizle ve arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz: bu kişilerin kararınızı etkileyen alternatif bir bakış açıları olabilir.

Read More

Ayrıca, bir klinik çalışmaya katılma kararınızın günlük hayatınızı da etkileyebileceğini hemen fark etmeyebilirsiniz. Katılımınızı bir hasta destek grubu ile veya daha önce bir klinik araştırmaya katılmış diğer hastalarla da tartışmak isteyebilirsiniz. Çalışma prosedürlerinin sizin için kabul edilebilir olup olmadığını da düşünebilirsiniz. Örneğin, bazı çalışmalarda bir kan numunesi alınması gerekebilir. Klinik çalışma ekibine aklınıza gelen her türlü soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Katılımınızla ilişkili olarak, sadece ilaçla ilgili değil, aynı zamanda günlük hayatınızı nasıl etkileyeceği ile ilgili her türlü konu düşünmeye değer olabilir. Örneğin, çalışma merkezine düzenli olarak gitmek için zaman bulmanız gerekecektir. Bazı durumlarda sizi oraya götürecek veya bu vizitler sırasında çocuklarınıza bakacak birilerini bulmanız gerekebilir.

Close