Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı gastrointestinal (GI) kanalda, çoğunlukla ince bağırsağın sonunda (ileum) ve kalın bağırsağın başında (kolon) enflamasyona yol açan kronik bir bozukluktur.

Crohn hastalığı olan kişiler yaşamları boyunca sürekli bir alevlenme ve gerileme döngüsü içinde rahatsızlık çekebilirler.

Ülseratif kolitle birlikte, Crohn hastalığı enflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) olarak adlandırılan hastalıklar grubuna dahildir.

Kimler etkilenir?

Crohn hastalığı genellikle 15 ila 35 yaş arasındaki genç bireyleri etkiler. Sadece Avrupa'da yaklaşık yarım milyon kişide bu hastalık görülmektedir. Hastalık kalıtsal olma eğilimi gösterir. Crohn hastası bireylerin yüzde 20-25'inin Crohn hastalığı veya ülseratif koliti olan kişilerle yakın akrabalığı bulunmaktadır.

Kuzey ve Güney bölgeleri arasında da farklılık görülmektedir; Kuzey Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da, Güney Avrupa ve Güney Asya'ya kıyasla daha yüksek insidans görülmektedir.

Crohn Hastalığının Nedeni Nedir?

Crohn hastalığının nedeni ile ilgili halen bir belirsizlik söz konusudur. Hastalıkla ilişkili bazı genetik ve çevresel faktörler bulunmaktadır; fakat bu faktörleri rolü belirli değildir. Bununla birlikte, hastalığın vücudun immün sisteminin bağırsaklarda bulunan bakterilere karşı bir yanıtı olduğu düşünülmektedir. Birçok bilim adamı dış kaynaklı bir ajanın (bakteri veya virüs) immün sistemle etkileşiminin bağırsak duvarında bir atağı tetikleyerek kronik enflamasyona ve nihayetinde ülserasyona ve bağırsak hasarına neden olduğuna inanmaktadır.

Semptomlar ve İlişkili Rahatsızlıklar

Crohn hastaları tarafından bildirilen en sık görülen semptomlar şunlardır:

  • Diyare
  • Ateş
  • Mide bulantısı
  • Karın ağrısı
  • Aşırı kilo kaybı

Crohn hastalığı hastanın yaşam kalitesinde anlamlı bir etki yaratabileceği için bu zayıflatıcı semptomlara depresyon da eşlik edebilir.

Referanslar

1. European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis Associations Newsletter number 24 May 2006, page 19.

2. Crohn's and Colitis Foundation of America, About Crohn's Disease (http://www.ccfa.org/info/about/crohns accessed on 3 May 2007).

3. Loftus EV. Clinical Epidemiology of Inflammatory Bowel Disease: Incidence, Prevalence, and Environmental Influences Gastroenterology 2004; 126: 1504-17