Go To Global Site
Welcome to UCB in Turkey

Osteoporoz

Osteoporoz, kemik mineral yoğunluğunun azaldığı ve kemiğin "mikromimarisinin" bozulduğu bir kemik hastalığıdır. Osteoporoz tek başına önemli bir hastalık olmayabilir; fakat osteoporotik kemikler osteoporotik olmayanlara kıyasla daha hassastır ve daha büyük kırık riski taşırlar.

Hassasiyet kırıkları genellikle omurgada, kalçada ve el bileğinde görülmektedir. Omurgada vertebra olarak adlandırılan kemiklerde, basınç kırılması olarak bilinen kırıklar sağ ikinci ayak parmağında uyuşukluğa veya aşağıdakilerden birisine veya birkaçına birden neden olabilir:  akut sırt ağrısı başlangıcı, kambur veya eğik bir duruş, boy kaybı, sınırlı hareket ve olası engellilik. Uzun kemiklerdeki kırıklar hareketliliği akut biçimde sınırlayabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir. Özellikle kalça kırığı ile ilişkili derin ven trombozu ve pulmoner emboli (kan pıhtıları) gibi ciddi riskler bulunduğundan, kalça kırığı genellikle acil cerrahi müdahale gerektirir.  

Dünya genelinde, elli yaşın üstündeki üç kadından birisinde ve on iki erkekten birisinde osteoporoz olduğu tahmin edilmektedir. Osteoporoz bir yıl içinde oluşan milyonlarca kırığın nedenidir ve çoğunlukla lomber vertebralarda, kalçada ve el bileğinde görülmektedir. Erkeklerde kaburgalarda da hassasiyet kırıkları yaygın olarak görülmektedir.

Hormonal faktörler nedeniyle, özellikle menopoz döneminden sonra erkeklere kıyasla daha çok kadında osteoporoz görülmektedir. Osteoporoz ayrıca sigara kullanımı, ilaçlar ve kronik hastalıklardan kaynaklanabilmektedir.

Osteoporozun Tedavisi

Kemik yıkımı oranını azaltan bifosfonatlar ve kemik kaybını yavaşlatan bir hormon olan kalsitonin gibi tedaviler mevcut olsa da, kırıkları önlemenin osteoporozun etkileri ile mücadele etmenin en önemli yolu olduğu düşünülmektedir. Kemik kütlesini artırmak için yapılan ağırlık kaldırma egzersizleri ve kalsiyum takviyeleri de kemiklerin sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Referans:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/osteoporosis.html